Αλλαγή προγράμματος

Ανακοινώνουμε τους σπουδαστές της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, τις τροποποιήσεις στο ωρολόγιο πρόγραμμα για τις ημερομηνίες, 8 και 9 Νοεμβρίου.
Την Τετάρτη 8/11, η σχολή θα λειτουργήσει, με το πρόγραμμα μαθημάτων της Τρίτης και την Πέμπτη 9/11, θα λειτουργήσει με το πρόγραμμα της Δευτέρας.