Ανακοίνωση για την γραμματεία

Ενημερώνουμε ότι η γραμματεία της Ακαδημιας θα παραμείνει κλειστή από 14 έως 28 Αυγούστου. Για το παραπάνω χρονικό διάστημα η επικοινωνία θα γίνεται αποκλειστικά μέσω mail στο info@podologia.gr