Ανακοίνωση εξετάσεων πιστοποίησης 2014

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, ανακοινώνει στους απόφοιτους της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης του Σωματείου, θα διεξαχθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να βρίσκονται έγκαιρα στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, καθώς εκτός από στυλό θα πρέπει να έχουν μαζί τους, μια καθαρή πετσέτα, μια ποδιά εργασίας , τα εργαλεία τους, μια πατάτα και ένα αυγό.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ