Ενημέρωση για μαθήματα

Η διεύθυνση της Ακαδημιας Ποδολόγων Ελλάδας ανακοινώνει το προγραμμα αναπλήρωσης των πρακτικών μαθημάτων, τα οποία αναβλήθηκαν την περίοδο Μάρτιο-Ιούνιο 2020 λόγω covid-19.
Για το δεύτερο και τρίτο έτος θα ισχύουν τα εξής. Από Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα πρακτικά μαθήματα εκ περιτροπής ξεκινώντας με το δεύτερο έτος. Συνεπώς την Τρίτη 8 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιηθούν τα πρακτικά μαθήματα για το τρίτο έτος.