Η Ακαδημία

Επαγγελματική αναζήτηση?  Στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας!!!  Γιατί αυτή προσδίδει με επίμονο και επιστημονικό τρόπο στην εκπαίδευση του Ποδολόγου.

Επαγγελματικό προσδιορισμό?  Στην Ακαδημία Ποδολόγων, γιατί αυτή καθορίζει επακριβώς την ειδικότητα της Ποδολογίας.

Η ίδρυση της  Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, το 2004, σηματοδότησε επαγγελματικά την Ελλάδα με την Ποδολογία, μια ειδικότητα η οποία ήταν ανεξακρίβωτη, αφανής,  μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα.

Η Ποδολογία το 1995 κάνει το  deboutto  της στη χώρα μας, με καθαρά εμπορική μορφή.  Με την ανατολή του 21ου αιώνα, όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ψηφίζουν νομοθετική ρύθμιση, κατοχυρώνοντας το επάγγελμα του Ποδολόγου.

Η Ακαδημία Ποδολόγων, στηριζόμενη στις επαγγελματικές αξίες και αρχές όλων των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής κοινότητας, ανήλθε με ανοδική πορεία.  Η τροχιά αυτής της εξελικτικής διαδρομής, αποτέλεσε εξαρχής , δηλαδή για τη Ποδολογία –Ποδιατρική, ως βασικό συστατικό για την ύπαρξή της.

Η Ακαδημία Ποδολόγων, συνδέθηκε παράλληλα με το λαμπρό παρελθόν και τη ζωντανή παράδοση, που συνδέονται άρρηκτα με τα καθημερινά βιώματα των ανθρώπων.  Μέσα από το πλαίσιο του επαγγελματικού προβληματισμού και της αναζήτησης της επαγγελματικής ταυτότητας, η  Ακαδημία Ποδολόγων, απέδωσε σπουδαία σημασία στην αρχαιότητα μέχρι σήμερα για την επιστήμη, αλλά και για την εμπειρία.

  Η Ακαδημία Ποδολόγων,  αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο αθέμιτου ανταγωνισμού και διαμαχών, όμως,  με ευγενή άμιλλα, στηρίζει και πραγματοποιεί  τους στόχους των σπουδαστών της.

Η Ακαδημία Ποδολόγων με γνώμονα  την ευγενή άμιλλα και το επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό της , επιδιώκει το ιδανικό, στην επιστήμη, στη μόρφωση, στην τέχνη.

Όσοι αναζητούν επαγγελματικό προσανατολισμό και δυσκολεύονται ως προς την εκλογή που πρέπει να γίνεται με βάση των πνευματικών ικανοτήτων , η Ακαδημία Ποδολόγων χωρίς αμφιβολία, υπόσχεται σε κάθε νέο που θα επιλέξει την Ποδολογία, ότι στη σύγχρονη εποχή με τις αυξημένες ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις , θα δώσει τις ιδανικές λύσεις.

 Η Ακαδημία Ποδολόγων, είναι η πρώτη Ποδολογική σχολή στην Ευρώπη που αναβάθμισε την Ποδολογία στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο.

Ο απόφοιτος Ποδολόγος, έχει άρτια επιστημονική εκπαίδευση , από καταξιωμένο επιστημονικό δυναμικό με πολυετή γνώση και εμπειρία, σε όλες τις  επιστημονικές βαθμίδες , σε όλες τις βλάβες δέρματος – ονύχων  και στο διαβητικό πόδι , με κλινικές εικόνες.

Πιστοποιείται από κοινωνικό φορέα, το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας και αναγνωρίζεται παγκοσμίως.

Ο καταρτιζόμενος, σπουδάζει στη χώρα του, με τα χαμηλότερα δίδακτρα  και την καλύτερη επιστημονική εκπαίδευση.  Ο ποδολόγος – ποδίατρος σήμερα καταξιώνεται καθημερινά από όλες τις ιατρικές ειδικότητες και κυρίως από τους διαβητολόγους  και ορθοπεδικούς , που δικαίως αναφέρουν, ότι ο ποδολόγος – ποδίατρος είναι το << δεξί μας χέρι >>.

 

 

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με στόχο και σκοπό την επιστημονική κατάρτιση, σε όσους επιθυμούν να ασκήσουν την ειδικότητα της Ποδολογίας.

Φιλοδοξεί να δώσει στους καταρτιζόμενους όπλα, όχι μόνο ως προς το ζην, αλλά να έχουν την ικανότητα να κρίνουν πρόσωπα και πράγματα, του άμεσου και απώτερου περιβάλλοντος. Τους διδάσκει, πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους από την πλάνη, τους κινδύνους της αμάθειας και την επαγγελματική τους ταυτότητα.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, κατάφερε να γίνει το σημείο επαγγελματικής αναφοράς, μέσω του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας ως συντεταγμένη την γνώση, την απλότητα και την επιστημονικότητα.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, ήταν χθές, είναι σήμερα, θα είναι αύριο ο φωτεινός φάρος για κάθε νέο που αναζητά επαγγελματικό προσανατολισμό. Είναι το κλειδί της επαγγελματικής επιτυχίας.

Η αγορά εργασίας, βρίθει από ανειδίκευτους επαγγελματίες. Για την προστασία της, η Ακαδημία έχει το κλειδί για κάθε νέο επαγγελματία. Το κλειδί αυτό του εξασφαλίζει επαγγελματική ασφάλεια, σταθεροποιώντας το επαγγελματικό του μέλλον. Αυτό το δύσκολο έργο της επαγγελματικής παιδείας, είναι η μόνη προϋπόθεση για να αναδείξει κάθε επαγγελματίας την επαγγελματική του ταυτότητα.

Η Ακαδημία Ποδολόγων, η πρώτη και μοναδική στην Ελλάδα, στόχο και σκοπό έχει την εξειδικευμένη επαγγελματική γνώση, διάρκειας τριών ετών, καθημερινής φοίτησης.

Η Ακαδημία Ποδολόγων, αποτελεί τόσο στην χώρα μας, την πιο έγκυρη και αξιόπιστη επαγγελματική κατάρτιση, όσο και πανευρωπαϊκά. Έτσι οι καταρτιζόμενοι, έχουν την μοναδική ευκαιρία, χωρίς να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να αποκτούν κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, τον τίτλο που τους αναγνωρίζει και καταξιώνει ως Ποδολόγους.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε ένα κράτος μέλος, καλείται να συνδέει τα εθνικά συστήματα επαγγελματικών προσόντων, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων ( ΕΠΕΠ ).

Το πλαίσιο αυτό ενισχύει την κινητικότητα όλων των εργαζομένων και των σπουδαστών. Επιτρέπει σ’ αυτούς να κινούνται, αφού έχουν εξασφαλίσει πρώτα την αναγνώριση των προσόντων.

Το εργαλείο αυτό ( ΕΠΕΠ ) βασίζεται στο αποτέλεσμα της μάθησης και όχι στην διάρκεια των σπουδών. Οι κυριότεροι δείκτες είναι , δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις. Δηλαδή τι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος, τι κατανοεί. Τι είναι ικανός να κάνει, ανεξαρτήτου συστήματος, όπου απέκτησε τα προσόντα. Το 2010 δημιουργήθηκε ένα σύστημα για τη σύγκριση των εθνικών συστημάτων με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ( ΕΠΕΠ ). Το εργαλείο αυτό, είναι ένα εργαλείο γενικής συνεργασίας. Βασίζεται στα εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων. Για να εφαρμοστεί αυτό το κοινό πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών, η επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη για αμοιβαία εμπιστοσύνη, για δέσμευση των διαφόρων ενδιαφερομένων που παρεμβαίνουν στο εθνικό περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο. Το εθνικό πλαίσιο επίσης θα δώσει τη δυνατότητα στους διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς να αντιστοιχίσουν τα δικά τους συστήματα προσόντων με το κοινό σύστημα των κρατών μελών.

Η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας << Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία >>, σε συνεργασία με το Σωματείο Ποδολόγων Ελλάδας και τους κοινωνικούς εταίρους, έχουν την δυνατότητα, να περιφρουρήσουν τον επαγγελματία Ποδολόγο, ούτως ώστε να μην έχουν την άμεση ανάγκη αλλοδαπών εταιριών, αμφιβόλου προέλευσης, μέσω διαδικτύου με όποιο κόστος.

Η εκπαίδευση στην Ακαδημία, γίνεται σε καθημερινή βάση, 5 ωρών, τετραετούς φοίτησης, 2.000 ώρες, θεωρία και πράξη καθώς και 1.000 ώρες πρακτική εξάσκηση.
Διδάσκονται: Κοινωνιολογία, ψυχολογία, δερματολογία, ανατομία, φυσιολογία, γενικές παθήσεις, ειδικές παθήσεις, υγιεινή μικροβιολογία, πρακτικές εφαρμογές ποδολογίας, θεωρία υλικών, οργάνωση, πρώτες βοήθειες, γλώσσα, μάρκετινγκ, Βιοχημεία, Κινησιολογία, Εμβιομηχανική, Ορθοπαιδική, Πελματογράφιση.
Έναρξη μαθημάτων: Κάθε  01  Οκτωβρίου έκαστου  Έτους

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας.

Το 2023, το τοπίο των ελληνικών διαδικτυακών καζίνο υφίσταται μια τεχνολογική επανάσταση, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες βιώνουν τα παιχνίδια. Οι προηγμένες τεχνολογίες όπως η εικονική πραγματικότητα (VR) και η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) ενισχύουν την καθηλωτική πτυχή των διαδικτυακών καζίνο greek-players.com, φέρνοντας τους παίκτες πιο κοντά σε μια πραγματική ατμόσφαιρα καζίνο. Επιπλέον, η τεχνολογία blockchain διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις συναλλαγές, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη (AI) βελτιώνει τις εξατομικευμένες εμπειρίες παιχνιδιού και την υποστήριξη πελατών. Τα παιχνίδια για κινητά συνεχίζουν να κυριαρχούν, δίνοντας τη δυνατότητα στους παίκτες να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια εν κινήσει. Καθώς τα διαδικτυακά καζίνο της Ελλάδας αγκαλιάζουν αυτές τις καινοτομίες, οι παίκτες μπορούν να περιμένουν μια απρόσκοπτη συγχώνευση τεχνολογίας αιχμής και συναρπαστικού παιχνιδιού, ανεβάζοντας τη συνολική εμπειρία του καζίνο σε νέα ύψη.