Θέματα Εξετάσεων

ΘΕΜΑΤΑ   ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Επαγγελματική εικόνα

 1. Ποια είναι η επικοινωνία  στο ποδολογικό κέντρο.  Δώστε 10 παραδείγματα επαγγελματικής επικοινωνίας έναντι στους πελάτες.  Εξηγήστε πότε μπορεί να χάσει πελάτες ένα ποδολογικό κέντρο και άλλα 10 παραδείγματα επαγγελματικής επικοινωνίας έναντι στους εργοδότες και συναδέλφους.
 2. Οριοθέτηση της επαγγελματικής ηθικής με τουλάχιστον 7 παραδείγματα επαγγελματικής ηθικής έναντι στους πελάτες και άλλα τόσα για τους εργοδότες και συναδέλφους.
 3. Περιγραφή του τύπου εμφάνισης που οφείλει να έχει ο ποδολόγος επαγγελματίας και αν δύναται να χάσει πελάτες το ποδολογικό κέντρο, όταν η επαγγελματική εικόνα αυτού δεν είναι η αρμόζουσα.

 

Μικροβιολογία – Μικρόβια- Βακτήρια και άλλοι μολυσμένοι παράγοντες.

 1.  Τι είναι μικροβιολογία, μικρόβια.
 2. Τι είναι βακτήρια και αν είναι όλα παθογόνα.  Δώστε παραδείγματα και εξηγήστε.
 3. Ποιες είναι οι τρείς κύριες ομάδες των παθογόνων βακτηρίων, περιγραφή της κάθε ομάδας.  Πως αναπτύσσονται, κινούνται και αναπαράγονται.
 4. Ποιοι μικροοργανισμοί είναι αερόβιοι και ποιοι αναερόβιοι.
 5. Η φυματίωση και η ηπατίτιδα είναι λοιμώδες νόσημα?  Και γιατί ? σήμερα με τι αντιμετωπίζεται?
 6. Ο τέτανος τι πάθηση είναι και πως αποφεύγεται?

Απολύμανση – απολυμαντικά – αντισηπτικά- αποστείρωση- προφύλαξη – ασφάλεια.

 1. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην αποστείρωση – απολύμανση, τους τρόπους απολύμανσης – αποστείρωσης και προφύλαξη με ασφαλές τρόπο.  Τι αναφέρει η εγκύκλιος ασφαλείας και τι σημαίνει το σημείο με τον όρο ανάφλεξη?
 2. Πότε τα χημικά προϊόντα καταστρέφουν το δέρμα και πως προφυλάσσεται αυτό?  Όρισε την υγιεινή, την προσωπική, την δημόσια και περιέγραψε τις βασικές προϋποθέσεις για μια καλή προσωπική υγιεινή [ περίπου 8 βασικές ] και κατάλληλη επαγγελματική ένδυση.  Πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας υποψήφιος ποδολόγος στα μέλη πιστοποίησης και στους επιθεωρητές?  Ποια είναι η ευθύνη του – της ποδολόγου απέναντι στο νόμο, τους κανόνες και τις ρυθμίσεις της ποδολογίας?

Δερματολογία

 1. Τι είναι δέρμα?  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός υγιούς δέρματος. Ποιες είναι οι στοιχειώδεις βλάβες αυτού και σε πόσες ομάδες διαιρούνται?
 2. Αναλύσατε αυτές.
 3. Τι είναι γάγγραινα και πόσα είδη υπάρχουν , ποιο είδος είναι περισσότερο επικίνδυνο?  Αναφέρατε τα χρώματα των βλαβών, τη σύσταση και το σχήμα αυτών.
 4. Αναφέρατε την διάταξη πολλαπλών βλαβών και την κατανομή.  Ποιες βλάβες χαρακτηρίζονται πρότυπα.  Γιατί ο Ποδολόγος οφείλει να αναγνωρίζει δερματικές διαταραχές και ποιος είναι ο λόγος της μελέτης των μολυσμένων νόσων του δέρματος?  Τι είναι αλλοίωση και τι κάκωση και ποια είναι η διαφορά ?  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εκζέματος και της ψωρίασης?
 5. Τι είναι νευροδερματίτιδα και πως αντιμετωπίζεται από τον ποδολόγο και τον γιατρό?
 6. Ο ερυσύπελας, τι είναι και που εμφανίζεται.  Η συμβολή του ποδολόγου.
 7. Ψωρίαση – ψωρίαση νυχιών.  Τι είναι.  Η συμβολή του ποδολόγου.
 8. Η ψωριασική αρθρίτιδα, τι πάθηση είναι κα τι αρθρώσεις προσβάλει και σε ποιο είδος αρθροπάθειας ανήκει?
 9. Ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο και ποια τα κύρια συμπτώματα αυτής.
 10.  Αποκαθίσταται η κλινική αισθητική εικόνα δέρματος – νυχιών ναι ή όχι και γιατί.  Πως αντιμετωπίζεται από τον ποδολόγο.
 11.  Οι  ιχθυάσεις  τι νοσήματα είναι ?  Θεραπεύονται ναι ή όχι και πως αντιμετωπίζεται?
 12.   Ο ομαλός λειχήνας τι δερματοπάθεια είναι, που εμφανίζεται, ο ασθενής πως τον αντιμετωπίζει και ο ποδολόγος σε τι βοηθά?
 13.   Η κνίδωση.  Από τι χαρακτηρίζεται, που παρατηρείται συχνότερα και ποιος είναι ο συχνότερος μηχανισμός πρόκλησης?
 14.   Το δακτυλιοειδές  κοκκίωμα είναι επιπολής ή εν τω βάθει δερματική πάθηση?  Πως εκδηλώνεται, που εντοπίζεται και τι αλλοιώνει?  Παίζει ρόλο ο Σ.Δ. και γιατί?
 15.   Πομφολυγώδης επιδερμόλυση.  Τι πάθηση είναι και ποια διαταραχή οδηγεί στη δημιουργία πομφολύγων.  Ποιες είναι οι εκδηλώσεις αυτές.  Ποιο είναι το κλειδί της αντιμετώπισης.  Τι συμβουλεύει ο ποδολόγος και γιατί?  Πως αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με σοβαρότερη συνδεσμική ή δυστροφική Π.Ε και γιατί?
 16.   Τοξική επιδερμική νεκρόλυση, τι είναι και από τι χαρακτηρίζεται.       Ποια πορεία έχει και ποια είναι η πρόγνωση και γιατί?  Που οφείλεται η θνησιμότητα και πως αντιμετωπίζεται?
 17.   Γαγγραινώδες  πυόδερμα.   Είναι ιδιοπαθής ή πρωτοπαθής δερματοπάθεια?  Πως εκδηλώνεται και κλινική εικόνα.  Η εξέλκωση επεκτείνεται βραδέως ή ταχέως.  Μπορεί να εμφανιστεί νέα βλάβη όταν η αρχική υποχωρήσει, ναι ή όχι και γιατί?
 18.   Λεμφαγγειίτιδα.  Τι πάθηση είναι, από τι προέρχεται και πως αντιμετωπίζεται.  Τα δερματικά έλκη στα κάτω άκρα από σαρκώματα και λεμφώματα, τι κλινική εικόνα, τι συμπτώματα και πως αντιμετωπίζονται.  Το σάρκωμα Kaposi, με ποιο ιό σχετίζεται και πως αντιμετωπίζεται?
 19.    Η νόσος Raynaud τι φαινόμενο είναι και από ποιο τόνο αγγειοκινητικό ρυθμίζεται?  Περιγραφή κλινικής εικόνας δέρματος – νυχιών και πως αντιμετωπίζεται από τον γιατρό ποδολόγο.
 20.    Αγγειίτιδα εξ υπερευαισθησίας.  Τι περιλαμβάνει, πως χαρακτηρίζεται και τι κλινική εικόνα έχει.
 21.   Οζώδης πολυαρτηρίτιδα.  Τι πάθηση είναι και οι δερματικές βλάβες που εμφανίζονται?  Ποια είναι η αντιμετώπιση από τον γιατρό και τον ποδολόγο?  Ποια η συμβολή του ποδολόγου?
 22.   Η κοκκιωμάτωση Wegner.  Τι νόσος είναι και γιατί θυμίζουν γαγγραινώδες πυόδερμα ή οζώδης πολυαρτηρίτιδα.  Πως αντιμετωπίζεται και ποια είναι η συμβολή του ποδολόγου.
 23.   Λέπρα.  Η δερματοπάθεια αυτή σε τι οφείλεται, πως αντιμετωπίζεται από τους γιατρούς και τους ποδολόγους.
 24.   Φυματίωση δέρματος.  Αυτή η νόσος γιατί διαφέρει από ασθενή σε ασθενή, πως ταξινομείται και από τι μπορεί να μολυνθεί?  Πως αντιμετωπίζεται από τον ποδολόγο και γιατί επισκέπτεται αυτόν?
 25.   Αναφέρατε δερματικές βλάβες από δείγματα αρθροπόδων και πως αντιμετωπίζονται.  Η ψώρα είναι από δείγμα ή παράσιτο – αντιμετώπιση αυτής και πως μεταδίδεται.
 26.   Αναφέρατε προκαρκινικές βλάβες, τα είδη καρκίνου δέρματος σε ποιο επίπεδο βρίσκονται και η συμβολή του ποδολόγου.

 

Υπερκερατώσεις

 1. Τι είναι υπερκερατώσεις, τα είδη αυτών, αντιμετώπιση από τον ποδολόγο.  Αναφέρατε τα είδη των κάλων και περιγραφή εκπυρήνωσης.

 

Μυκητιάσεις

 1. Αναφέρατε τα αίτια πρόκληση μυκητιάσεων.  Ποια συστήματα δυσλειτουργούν επηρεάζοντας την ανάπτυξη των μυκήτων και η συμβολή του ποδολόγου.

 

Δυστροφίες ονύχων

 1. Αναφέρατε αυτές, παράγοντες που τις προκαλούν, εάν βελτιώνονται ναι ή όχι και γιατί.
 2. Η ονυχοκρύπτωση είναι βλάβη ή πάθηση?  Τα αίτια πρόκλησης και πως διορθώνεται το σώμα του νυχιού.
 3. Τι είναι οστρακοειδές νύχι?
 4. Τι είναι ονυχογρύπωση και ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο.  Πως το περιποιείται ο ποδολόγος και τι συμβουλεύει τον πάσχοντα.
 5. Ονυχοφαγία.  Τι είναι?  Κλινική εικόνα, αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αισθητική και πως αντιμετωπίζεται από τον ποδολόγο.

 

Διαβητικό πόδι

 1.  Τι είναι διαβητικό πόδι?  Ποιους προσβάλλει?
 2. Ποιος είναι ο πειθαρχικός κώδικας συνεργασίας και τα καθήκοντα δικαιοδοσίας  του ποδολόγου?  Πρόγνωση και αντιμετώπιση από τον ποδολόγο.
 3. Αναφέρατε τα στάδια των άτονων ελκών και ο ποδολόγος μέχρι ποιο στάδιο δύναται να περιποιηθεί?
 4. Τι είναι η ποδάγρα, από ποια παθολογικά αίτια προκαλείται και επιπτώσεις αυτών.

 

Γυμναστική – μασάζ – ποδόλουτρα

 1. Η άσκηση αφορά τους υγιείς ή και τους ασθενείς?
 2. Ποιοι τραυματισμοί μπορεί να προκληθούν κατά την άσκηση και πως μπορεί να προφυλαχθεί ο αθλούμενος?
 3. Ποια είναι τα οφέλη από την αερόβια άσκηση.
 4. Τον ποδολόγο τον ενδιαφέρει άμεσα ο τραυματισμός των κάτω άκρων και πως βοηθά.

 

Μασάζ

 1. Πόσα είδη μασάζ υπάρχουν – περιγραφή αυτών και τι προσφέρει το καθένα στον ανθρώπινο οργανισμό.  Ποιο είναι περισσότερο διαδεδομένο και γιατί?
 2. Στο δέρμα υπάρχουν 4 σημαντικοί υποδοχείς που διεγείρονται από τα είδη του μασάζ και ο καθένας με τι σχετίζεται?

Ποδόλουτρα – λουτρά

 1. Από πότε είναι γνωστά γενικά τα λουτρά?  Τι προσφέρουν στον ανθρώπινο οργανισμό?
 2. Ο ποδολόγος γιατί προτείνει ποδόλουτρα, πόσα είδη υπάρχουν και ποια συστήματα διεγείρουν.
 3. Τα ιαματικά λουτρά τα προτείνουν και οι γιατροί.  Σε ποιες παθήσεις βοηθούν και γιατί?

 

Το δέρμα

 1. Τι είναι δέρμα, τι αντιπροσωπεύει και από τι αποτελείται?
 2. Σε τι συμβάλλουν στο δέρμα οι αδένες, τα αιμοφόρα αγγεία και ο λιπώδης ιστός.
 3. Τι είναι επιδερμίδα?
 4. Τι είναι εκτόδερμα και μέχρι ποια ηλικία παραμένει?
 5. Με τι συνδέεται η επιδερμίδα?
 6. Η επιδερμίδα μεταβολίζεται κα γιατί?
 7. Από τι επιθήλιο αποτελείται η επιδερμίδα και ποιοι τύποι κυττάρων υπάρχουν?
 8. Ποια κύτταρα αποκαλούνται κερατινοκύτταρα και που διακρίνονται.
 9. Τι είναι χόριο και τι σχέση έχει με τον μεταβολισμό
 10. Τι διαθέτει το χόριο και από τι αποτελείται?
 11. Από πού προέρχεται εμβρυικά το δέρμα.
 12.  Το εκτόδερμα και το ενδόδερμα  τι σχηματίζουν?
 13.  Τι είναι λιπώδης ιστός ή υπόδερμα, τι αποθηκεύει και τι προστατεύει?
 14.  Τι είναι η στρωματική εξέλιξη των κυττάρων.
 15. Τι είναι κεράτινη στιβάδα και από τι σχηματίζεται.
 16. Τι είναι διαυγής, γιατί ονομάζεται έτσι, που είναι αναπτυγμένη και ποια κύτταρα βρίσκονται.
 17. Τι είναι κοκκώδης στιβάδα και η διεργασία αυτής.
 18.  Τι είναι ακανθωτή στιβάδα, από τι αποτελείται , ποια κύτταρα βρίσκονται εδώ και πως δρουν.
 19. Τι είναι η βασική στιβάδα και από τι αποτελείται.
 20.  Τα τριχοειδή αγγεία που ανήκουν και τι ρυθμίζουν.
 21. Πότε η επιδερμίδα του χορίου γίνεται επίπεδη και γιατί?
 22.   Ποια είναι τα αγγεία και οι αισθητικοί υποδοχείς του δέρματος.
 23.   Τι είναι φυσιολογία του δέρματος και ποιες είναι οι κυριότερες.
 24.   Τι είναι θερμορυθμιστική λειτουργία του σώματος και τι παίζει σημαντικό ρόλο στους μηχανισμούς αυτούς.
 25.   Τις μεταβολικές λειτουργίες ποιοι παράγοντες και μηχανισμοί τις επιτελούν?
 26.   Ποια είναι η απεκκριτική και απορροφητική λειτουργία του δέρματος και ποια η ανοσοποιητική.
 27.   Ποια είναι τα εξαρτήματα του δέρματος.
 28.   Ποιοι είναι οι αδένες του δέρματος και σε τι διακρίνονται.
 29.   Τι είναι οι ιδρωτοποιοί και οσμογόνοι αδένες, πόσα είδη υπάρχουν, που βρίσκονται και που εκκρίνονται περισσότερο.  Ποιοι είναι πραγματικοί ιδρωτοποιοί αδένες?
 30.   Τι είναι σμηγματογόνος, που βρίσκεται, τι εκκρίνουν και από τι αποτελείται χημικά η έκκριση.
 31.   Με ποιο τρόπο χάνει το σώμα την υγρασία του?
 32.   Πως προωθείται ο ιδρώτας στο δέρμα.
 33.   Το υγρό του ιδρώτα είναι ιξώδες, κολλώδες και τι περιέχει?
 34.   Ποια είναι τα κύρια συστατικά του ιδρώτα και σε τι διακρίνεται?
 35.   Πότε εκκρίνεται ο συναισθηματικός ιδρώτας?
 36.   Ποια ορμόνη επηρεάζει τον ιδρώτα και που γίνεται ο έλεγχος των ιδρωτοποιών αδένων?
 37.   Σε τι επίπεδα κινείται το ph του ιδρώτα και γιατί?
 38.   Ποιες είναι οι λειτουργίες του ιδρώτα, τι ρυθμίζει και που συμμετέχει?
 39.   Ποιες είναι οι διαταραχές του ιδρώτα και ο ποδολόγος πως τις αντιμετωπίζει?
 40.   Τι είναι οι τρίχες, που βρίσκονται, πως αυξάνονται και από τι αποτελούνται.
 41.   Ποια είναι η δομή του νυχιού, σε τι χρησιμεύει και από τι αποτελείται.
 42.   Ποια είναι η χημική σύσταση του όνυχα, πως επηρεάζεται από τις βιταμίνες και από ποιες.

Κυκλοφορικό σύστημα

 1. Τι είναι κυκλοφορικό σύστημα, από πού αρχίζει και που καταλήγει?
 2.  Τι είναι οι φλέβες και από τι αρτηρίες σχηματίζονται.
 3.  Τι είναι η καρδιά, από πόσα στρώματα αποτελούνται τα τοιχώματα και πιο είναι το σημαντικότερο.
 4. Από πού αρχίζει η ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.
 5. Τι είναι τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία.
 6. Τι είναι μεγάλη [ συστηματική ] και τι η μικρή [ πνευμονική ] κυκλοφορία.
 7. Πότε αυξάνεται η πίεση, πόσες φορές συσπάται η καρδιά και πότε αρχίζει ο καρδιακός κύκλος.

 

Λεμφαδένες

 1.  Τι είναι λεμφαδένες, που βρίσκονται από τι αποτελούνται και τι κύτταρα παράγουν.
 2. Τι είναι κυκλοφορία της λέμφου και του αίματος.
 3. Πως επιβραδύνεται η ροή της λέμφου και με ποιο τρόπο διευκολύνεται η πέψη ξένων υλικών.
 4. Που διοχετεύεται η λέμφος?
 5. Τι είναι ο σπλήνας, από τι αποτελείται και από τι περιβάλλεται.
 6. Τι είναι σπληνικός πολφός?
 7. Τι αποκαλείται περιαρτηριακό λεμφικό έλυτρο?
 8. Από τι αποτελείται ο λευκός και ο ερυθρός πολφός.
 9. Πως καταστρέφονται τα ερυθροκύτταρα?
 10.  Ποια είναι η άμυνα εναντίον εισβολών.  Αναφέρατε τα είδη.

 

Ανοσολογικό

 1. Τι ρόλο έχει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού.  Περιγράψτε τις δομές και πως λειτουργεί.
 2. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι των ανοσολογικών αντιδράσεων.
 3. Πως χαρακτηρίζονται τα αντισώματα και που βρίσκονται.
 4. Τι είναι τα Β και  Τ λεμφοκύτταρα.
 5. Από πού προέρχονται τα αιμοπετάλια και τα λευκοκύτταρα.
 6. Τι είναι μονοκύτταρα και ποια είναι τα κύτταρα που παρουσιάζουν αντιγόνα.
 7. Τι είναι ιστοσυμβατότητα?
 8. Τι είναι μεταμόσχευση και από πού  προέρχεται το μόσχευμα.
 9. Τι είναι οι κυτοκίνες, που παράγονται και τι παράγουν.
 10. Τι είναι ο θύμος αδένας, που βρίσκεται και πως λειτουργεί?

 

Κυτταρικός σκελετός

 1. Τι είναι κύτταρο και περιγράψτε τα οργανίδια αυτού.
 2. Από πού προέρχονται τα βλαστομερίδια και πως ονομάζονται?
 3. Τι λέγεται θεμέλια ουσία ή κυττοσόλιο και τι είναι σκηνωμένα εδώ?
 4. Τι είναι κυτταρική μεμβράνη, τι πρωτεΐνες περιέχει και πως ονομάζονται.
 5. Τι είναι τα ευκαριωτικά κύτταρα, τι περιέχουν, τι ρυθμίζουν και τι αποτελούν οι πρωτεΐνες.
 6. Ποια έδρα βρίσκεται στην κυτταρική μεμβράνη και πως είναι γνωστή.
 7. Από πού αντλεί ενέργεια η κυτταρική μεμβράνη.
 8. Τι είναι μιτοχόνδριο και τι παράγει.
 9. Τι είναι τα ριβοσώματα, σε τι είναι υπεύθυνα και πως δρουν.
 10. Τι σύστημα είναι το ανδρο ενδοπλασματικό δίκτυο, που έγκειται η κύρια λειτουργία του και οι πρωτεΐνες τι προορισμό έχουν.
 11.   Τι είναι το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο.  Τι διευκολύνει, σε τι είναι υπεύθυνο και τι απελευθερώνει?
 12.   Τι είναι η συσκευή Golgi, σε τι είναι υπεύθυνη.
 13. Τι είναι τα λισοσώματα στον ανθρώπινο μεταβολισμό.
 14. Οι μικροσωληνίσκοι τι είναι?  Που βρίσκονται και πως ονομάζονται.
 15.   Τι είναι κροσσοί, τι μαστίγια και πως ονομάζονται, από τι καλύπτονται.
 16.  Ποια κύτταρα στον άνθρωπο είναι μαστιγοφόρα και ποια είναι η κύρια λειτουργία των κροσσών.
 17. Τι είναι πυρήνας και σε τι είναι υπεύθυνος.
 18. Τι είναι πυρηνίσκος ή πυρήνιο που βρίσκεται και τι συνθέτει.
 19. Τι είναι τα κενοτόπια.
 20.  Τι είναι υποδοχή σημάτων, τι ελέγχουν, τι ρυθμίζουν και που συμμετέχουν.
 21. Τι ονομάζεται σύναψη?
 22. Τι είναι πυρηνική μεμβράνη ή πυρηνικός φάκελος?
 23. Τι είναι τα μικροϊνίδια.
 24. Τι είναι τα νημάτια της ακτίνης, μυοσύνης και πως δρουν.
 25. Τι είναι χρωμοσώματα από τι αποτελούνται και που χρησιμεύουν.
 26.  Το D.N.A τι είναι, που βρίσκεται, από τι αποτελείται και τι ιδιότητες έχει.
 27. Τι είναι η κυτταρική διαίρεση και σε πόσες φάσεις διαιρείται.  Αναλύσατε αυτές.
 28. Τι είναι κυτταρικός κύκλος και σε πόσα στάδια διαιρείται.
 29. Τι είναι απόπτωση.

 

Ιστός

 1. Από ποιους ιστούς συγκροτείται το ανθρώπινο σώμα.
 2. Τι είναι ο επιθηλιακός ιστός, ποια είναι η κύρια λειτουργία του?
 3. Τι είναι καλυπτικά επιθήλια, τι καλύπτουν και σε τι ταξινομούνται.
 4. Τι είναι πολύστιβο και πως ταξινομείται.
 5. Που βρίσκεται το κυλινδρικό επιθήλιο κα τι επενδύει?
 6. Πως ταξινομείται το πολύστιβο επιθήλιο που βρίσκεται το πλακώδες και το μη κερατοποιημένο  τι επενδύει.
 7. Το κυλινδρικό και το μεταβατικό που βρίσκονται και τι επενδύουν?
 8. Τι είναι τα αδενικά επιθήλια, τι συνθέτουν, τι αποταμιεύουν και τι εκκρίνουν.
 9. Ποιοι είναι οι τύποι των αδενικών επιθηλίων και ποια τα κριτήρια.
 10.   Οι αδένες τι επιθηλιακά κύτταρα έχουν και σε τι διαφοροποιούνται?
 11. Οι εξωκρινείς αδένες γιατί διατηρούν την σύνδεσή τους και οι πόροι γιατί είναι σωληνοειδής?
 12. Ποιοι αδένες δεν έχουν πόρους και γιατί?
 13. Τι είναι το βλεννοεκκριτικό κύτταρο και πως χαρακτηρίζεται.
 14. Τι είναι βλεννίνες και τι σχηματίζουν.
 15. Τι είναι τα παρακρινή κύτταρα ή ΔΝΣ.  Τι παράγουν, που διαχέονται, τι ρυθμίζουν και πως ενεργούν.
 16. Τι είναι μυοεπιθηλιακά κύτταρα, που βρίσκονται, με τι συνδέονται, τι περιέχουν και πως λειτουργούν.
 17. Ποια κύτταρα εκκρίνουν στεροειδή, που υπάρχουν, το είδος του κυττάρου, και από τι αποτελούνται.
 18. Τα επιθηλιακά κύτταρα ανανεώνονται , πως και γιατί?

 

Ουροποιητικό σύστημα

 1. Τι είναι το ουροποιητικό σύστημα και από τι αποτελείται.
 2. Τι απομακρύνουν οι νεφροί και από πού.  Περιγράψτε αναλυτικά.
 3. Τι είναι εκκριτικό μέρος του ουροποιητικού  συστήματος.
 4. Τι αποτελούν οι νεφρικοί κάλυκες, τι σχήμα έχουν οι νεφροί και που βρίσκονται.
 5. Σε τι διαιρείται ο νεφρός και από τι συγκροτείται.  Από τι αποτελείται κάθε νεφρώνας και κάθε νεφρικό σωμάτιο?
 6. Τι περιβάλλει το εξωτερικό τοίχωμα [ σπλαχνικό πέταλο ] της κάψας.
 7. Τι είναι μυελικές ακτίνες?
 8. Που εντοπίζεται η ουροφόρος κοιλότητα, τι συγκεντρώνει και που διηθείται.
 9. Από πού εισέρχεται – εξέρχεται το απαγωγό αρτηρίδιο και από πού αρχίζει το εσπειρωμένο σωληνάριο.
 10. Σε πόσα λίτρα ανέρχεται η ροή του αίματος των νεφρών στους ενήλικες κα τι σημαίνει.
 11. Από τι αποτελούνται τα νεφρικά σπειράματα.
 12. Ποια είναι η χημική σύνθεση του σπειραματικού διηθήματος.
 13. Γιατί δεν περιέχει το σπειραματικό διήθημα πρωτεΐνες.
 14. Γιατί η λευκοϋματίνη του πλάσματος μπορεί να περάσει τον σπειραματικό ηθμό.
 15. Που κυκλοφορεί το αίμα, που φιλτράρεται και τα κατάλοιπα που συλλέγονται και που μεταφέρονται.
 16. Από τι αποτελείται  η αγκύλη του Henle?
 17.  Γιατί είναι ουσιώδεις οι παραμυελικοί νεφρώνες?
 18. Που συμμετέχει η αγκύλη του Henle?
 19. Που βρίσκονται οι μακριές και οι κοντές αγκύλες του Henle?
 20. Ποιος μηχανισμός επηρεάζει την ανταλλαγή ιόντων?
 21. Τα ιόντα εκκρίνονται και γιατί?
 22. Τι συμβαίνει όταν η ποσότητα της γλυκόζης υπερβαίνει μέσα στο εσπειρωμένο σωληνάριο την απορροφητικότητα?
 23. Τι εκκρίνει το εγγύς εσπειρωμένο σωληνάριο και γιατί?

Σύστημα ενδοκρινών αδένων

 1. Τι είναι το ενδοκρινικό σύστημα, τι παράγουν, τι εκκρίνουν, τι μεταφέρουν και που καταλήγουν.
 2. Τι είναι ο υποθάλαμος.
 3. Πόσες θέσεις παραγωγής ορμονών υπάρχουν στο σύστημα του υποθαλάμου, που παράγονται, πως μεταφέρονται, πως αποταμιεύονται και πως απελευθερώνονται.
 4. Τι είναι θυρεοειδής αδένας, που βρίσκεται και πόσες ορμόνες παράγει.
 5. Τι είναι θυροξίνη και τριϊωδοθυρονίνη.
 6. Πως γίνεται η σύνθεση και η συσσώρευση των ορμονών.
 7. Ποια ορμόνη είναι ο ρυθμιστής της ανατομικής λειτουργικής κατάστασης του θυρεοειδούς αδένα, που εκκρίνεται και ποια ορμόνη εξαρτάται?
 8. Ποια ορμόνη αυξάνει ή μειώνει την έκκριση και γιατί?
 9. Τι είναι παραθυρεοειδής αδένες που βρίσκονται και τι σκοπό έχουν.
 10. Τι είναι παραθυρεοειδής ή παραθορμόνη, που συμμετέχει, τι ρυθμίζει και τι διευκολύνει?
 11.  Τι είναι τα επινεφρίδια και πως αγγειώνονται, τι είναι φλοιός επινεφριδίων και σε πόσες ζώνες διαιρείται, περιγράψτε αυτές.
 12. Τι ορμόνες εκκρίνει ο φλοιός των επινεφριδίων και από τι αποτελείται.
 13. Τι περιέχουν τα ηλεκτρονιοπυκνωτικά εκκριτικά κοκκία?
 14. Τι είναι τα νησίδια του Langerhans και γιατί είναι υπεύθυνα?

Αναπνευστικό σύστημα

 1. Τι είναι αναπνευστικό σύστημα και σε πόσες μοίρες διαιρείται.  Περιγράψτε αυτές.
 2. Τι είναι ο χόνδρινος αγωγός και που υπάρχει.
 3. Τι είναι βρόγχος
 4. Τι είναι βρογχιόλια
 5. Τι είναι ο λάρυγγας
 6. Πως εισέρχεται και πως εξέρχεται ο αέρας στους πνεύμονες.
 7. Τι είναι ο υπεζωκότας, τι καλύπτει και από πότε σχηματίζεται η μεγάλη ποσότητα νερού και γιατί.
 8. Η υπεζωκοτική  κοιλότητα έχει ένα λεπτό στρώμα υγρού, πως επενεργεί και τι διευκολύνει?

 

Πεπτικό σύστημα

 1. Τι είναι πεπτικό σύστημα και ποιους αδένες περιλαμβάνει.
 2. Ποια είναι η κύρια λειτουργία του παγκρέατος.
 3. Η στοματική κοιλότητα από τι επιθήλιο καλύπτεται και γιατί?
 4. Η γλώσσα από τι αποτελείται.
 5. Τι είναι τριχοειδείς, φυλλοειδές, μυκητοειδείς, περιχαρακωμένες θηλές και περιγράψτε την φυσιολογική δράση αυτών.
 6. Πόσες γευστικές ποιότητες υπάρχουν και από πού προέρχονται τα ερεθίσματα.
 7. Τι είναι ο φάρυγγας, που βρίσκεται και με τι συνδέεται.
 8. Πόσα δόντια έχει ο άνθρωπος και τι περιβάλλουν.
 9. Που βρίσκονται  οι ρίζες, τι συγκρατούν και η μύλη από τι καλύπτεται.
 10. Τι  είναι ο πολφικός θάλαμος και τι επιτρέπει .
 11. Τι είναι ο περιοδοντικός σύνδεσμος.
 12. Τι είναι ο οισοφάγος, τι μεταφέρει, από τι επενδύεται και οι αδένες τι διευκολύνουν.
 13. Τι είναι το στομάχι και ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του.
 14. Τι πέπτει η γαστρική λιπάση.
 15. Πόσες περιοχές διακρίνονται στο στομάχι.
 16. Τι είναι ο γαστρικός βλεννογόνος πως δρα και ποια μυϊκά κύτταρα υπάρχουν.
 17.  Ο βλεννογόνος του στομαχιού από τι χωρίζεται και πως λέγεται.
 18. Τι είναι η βλέννη και τι προσφέρει.
 19. Τι είναι καρδιακή μοίρα του στομάχου και πως λέγονται τα κύτταρα που παράγει και σε τι χρησιμεύουν.
 20. Τι εκκρίνουν τα τοιχωματικά κύτταρα και με ποιο μηχανισμό πυροδοτείται.
 21. Τι είναι ισταμίνη και γαστρίνη, που εκκρίνονται  και τι δράση  έχουν.
 22. Τι είναι τα ζυμογόνα κύτταρα και πόσες πεψίνες υπάρχουν στο γαστρικό υγρό.
 23. Τι διεγείρουν τα κύτταρα της γαστρίνης και που βρίσκονται.
 24. Οι πυλωρικοί αδένες από πού εκβάλουν?
 25. Τα κύτταρα D τι εκκρίνουν και τι αναστέλλουν.
 26. Τι έχει ο υποβλεννογόνος χιτώνας και με τι σχηματίζεται, ο πυλωρικός σφικτήρας.
 27. Με τι καλύπτεται το στομάχι εξωτερικά.
 28. Τι είναι λεπτό έντερο, πόσο μήκος έχει και από πόσα τμήματα αποτελείται.
 29. Τι υπάρχει στο δωδεκαδάχτυλο και ποιες εκκρίσεις καταλήγουν?
 30. Τι καταλαμβάνει η νήστιδα, πόσα μέτρα έχει και που καταλήγει?
 31. Πως εκτελούνται οι κινήσεις του λεπτού εντέρου και πως γίνεται η πέψη των λιπιδίων.
 32. Που γίνεται στον άνθρωπο η απορρόφηση.
 33. Τι κύτταρα υπάρχουν στο δωδεκαδάχτυλο και ειλεό.  Τι παράγουν, σχηματίζουν και ποια είναι η κύρια λειτουργία.
 34. Από τι αποτελείται ο γαστρεντερικός σωλήνας, τι περιέχει και ο ορογόνος υμένας τι στηρίζει.
 35. Ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του επιθηλίου στο πεπτικό σωλήνα.
 36. Τι είναι τα αντισώματα, με τι συνδέονται, από πού εκκρίνονται, τι προστατεύουν και ποιος παράγει την μυϊκή κίνηση του βλεννογόνου.
 37. Οι μυϊκές συστολές του χιτώνα από πού συντονίζονται, τι προωθούν, τι αναμειγνύουν και τι πλέγματα είναι.
 38. Τι παράγει το πάγκρεας και ποια είναι η κύρια λειτουργία του.
 39. Τι είναι παχύ έντερο , τι αποθηκεύει, τι σχηματίζει, τι αποβάλλεται στο εξωτερικό περιβάλλον, πόσα μέτρα είναι και σε τι χωρίζεται.
 40. Το τυφλό που βρίσκεται και τι εκβάλλει από αυτό.
 41. Τι κόλον τι είναι και σε τι υποδιαιρείται.
 42. Το ορθρό που καταλήγει και ποιες είναι οι κύριες λειτουργίες του.
 43. Τι είναι βλέννη, που βρίσκεται, τι καλύπτει και γιατί?
 44. Ποια είναι τα όργανα του πεπτικού σωλήνα, ποιες οι διεργασίες αυτών.
 45. Τι είναι το ήπαρ, τι παράγει και τι ρόλο παίζει στον μεταβολισμό.
 46. Τι είναι ηπατικό λοβίο, από τι αφορίζονται και τι περιέχει.
 47. Το ανθρώπινο ήπαρ τι περιλαμβάνει.
 48. Τι περιέχει το κάθε πυλαίο διάστημα.
 49. Τα υγρά του σώματος τι διευκολύνουν, με τι έρχονται σε επαφή και τι διευκολύνουν.
 50. Τι εκκρίνονται από τα ηπατοκύτταρα, ποια είναι γνωστά, ποιες είναι οι λειτουργίες τους, τι αντιπροσωπεύουν  και τι εμφανίζεται.
 51. Ποια είναι τα λιποαποταμιευτικά κύτταρα, τι περιέχουν και ποιες λειτουργίες εκτελούν.
 52. Από πού αιματώνεται το ήπαρ?
 53. Ποιο αίμα είναι φτωχό ή πλούσιο και από πού προέρχονται.  Τι είναι ηπατοκύτταρο από τι αποτελείται και γιατί.
 54. Τι περιέχουν τα λισοσώματα και ποιες είναι οι διεργασίες τους.
 55. Το ηπατοκύτταρο πόσες Golgi συσκευές έχει και γιατί?
 56. Με ποια μορφή αποταμιεύονται τα λιπίδια, οι υδατάνθρακες και σε τι χρειάζονται.
 57. Τι καλείται γλυκογένεση και που οδηγεί η απομίνωση του ήπατος.
 58. Τι είναι το ηπατικό γλυκογόνο και τι ρυθμίζει.

Οστεολογία

 1. Τι είναι οστεολογία? Ο ερειστικός ιστός σε τι χρησιμεύει και σε ποια είδη χωρίζεται.
 2. Ο χονδρικός ιστός τι παρουσιάζει, από τι αποτελείται και ανάλογα από τη σύσταση του σε πόσα είδη διακρίνεται και που βρίσκεται το κάθε είδος.  Τι είναι περιχόνδριο, τι μεταβολίζουν τα κύτταρα του και ποια είναι η λειτουργία του.  Τι είναι ελαστικός και  ινώδης ιστός.
 3. Τι είναι οστεοβλάστες, οστεοκλάστες και θεμέλια ουσία του οστού.
 4. Τι είναι οστίτης.  Τι αποθηκεύει.
 5. Πόσοι τύποι οστών υπάρχουν?
 6. Περιγραφή ενδόστεου – περιόστεου.
 7. Τι είναι άρθρωση, συνόστωση και τα είδη αυτών.
 8. Τι είναι συνάρθρωση και τι συνχόνδρωση.
 9. Ποιος ο ρόλος του μεταβολισμού στον οστίτη και ποιος ο ρόλος του σκελετού στην κίνηση.
 10. Από πόσα οστά αποτελείται ο άκρος πόδας, τα είδη αυτού, τις αρθρώσεις και τα νεύρα.
 11. Από πόσα οστά αποτελείται το χέρι.

 

Ανατομία – φυσιολογία

 

 1. Τι είναι ανατομία και σε τι βοηθά.
 2. Τι είναι στηρικτικός ιστός, από πού προέρχεται και σε ποιους τύπους διαφοροποιείται.
 3. Ποια είναι τα κύτταρα του συνδετικού ιστού.
 4. Τι είναι ινοβλάστες και που εφαρμόζονται στη Ιατρική.
 5. Τι είναι τα μακροφάγα κύτταρα, από πού που προέρχονται και που συμμετέχουν.
 6. Τι είναι τα συτευτικά κύτταρα, που βρίσκονται και που εισέρχονται.
 7. Τι είναι ίνες, κολλαγόνες ίνες, που βρίσκονται και ποια είναι τα κυριότερα αμινοξέα.
 8. Οι δικτυωτές ίνες από τι αποτελούνται και που βρίσκονται.
 9. Από πόσους τύπους αποτελούνται οι ελαστικές ίνες.  Από τι αποτελείται η οξυταλάνη, πως ονομάζεται το μόριο, σε τι είναι υπεύθυνη και οι ίνες της που συναντώνται.
 10. Η ελαυνίνη που βρίσκεται?
 11. Το σύστημα των ελαστικών ινών που προσαρμόζεται λειτουργικά τι σχηματίζει.
 12. Ο κύριος συνδετικός ιστός από πόσους τύπους αποτελείται?
 13. Τι είναι χαλαρός συνδετικός ιστός και που βρίσκεται?
 14. Τι είναι πυκνός συνδετικός ιστός και σε τι διαφέρει από τον χαλαρό.
 15. Από τι αποτελούνται οι τένοντες?  Τι υγρό περιέχουν και σε τι χρησιμεύουν.
 16. Τι είναι ελαστικός ιστός και που βρίσκεται?
 17. Τι είναι λιπώδης ιστός, τι αποτελεί και σε ποια όργανα αποθηκεύεται.
 18. Τι είναι ο μονόχωρος λιπώδης ιστός.
 19. Τι είναι τα τριγλυκερίδια και από πού προέρχονται τα λιπαρά οξέα.
 20. Τα λιποκύτταρα τι συνθέτουν.
 21. Η ορμονοευαίσθητη λίπαση, τι ένζυμο είναι, τι ενεργοποιεί και τι διεγείρει.
 22. Ποιες ορμόνες συμμετέχουν στο μεταβολισμό του λιπώδους ιστού.
 23. Ποια είναι η σημαντικότερη ουσία που παράγεται από τα λιποκύτταρα, που βρίσκεται, που συμμετέχει, τι ρυθμίζει, που δρα κυρίως και γιατί.
 24. Ο μονόχωρος λιπώδης ιστός, πότε χάνει λίπος και ο λιποχωρος που βρίσκεται και πως χαρακτηρίζεται.
 25.   Γιατί στον άνθρωπο είναι σημαντικός αυτός ο ιστός?

 

Νευρικός ιστός

 1. Ο νευρικός ιστός σε τι είναι υπεύθυνος και από τι αποτελείται?
 2. Ο νευρώνας τι περιλαμβάνει?
 3. Οι δενδρίτες τι είναι και τι μεταφέρουν στα κύτταρα.
 4. Τι είναι νευρίτης ή νευράξονας, τι μεταφέρει και που, από τι περιβάλλεται.
 5. Τι είναι τελικά δενδρύλλια, τι μεταφέρουν και που.
 6. Τι είναι νευρογλοία?
 7. Τι είναι το περικάρυο, πως δρα και ποια δυνατότητα έχει.
 8. Οι δενδριτικές άκανθες , σε ποιες δυναμικές δομές βασίζονται και που συμμετέχουν.
 9. Τι είναι νευροδιαβιβαστές, νευροτροποποιητές.
 10. Που βρίσκονται τα περισσότερα νευρογλοιακά κύτταρα.
 11. Τι παράγουν τα ολιγοδενδροκύτταρα και τι εξασφαλίζουν.  Τα κύτταρα Schwann  που εντοπίζονται και τι σχηματίζουν?
 12. Τι είναι η μικρογλοία, τι αντιπροσωπεύει και που συμμετέχει.
 13. Τι είναι κεντρικό νευρικό σύστημα και από τι αποτελείται.
 14. Τι περιέχουν τα πρόσθια και οπίσθια κέρατα.
 15. Τι προστατεύουν οι μήνιγγες, πόσα είδη υπάρχουν και που συντελούν.
 16. Τι είναι περιφερικό νευρικό σύστημα και από τι αποτελείται.
 17. Τα νεύρα από τι ιστό περιβάλλονται?
 18. Ποιες είναι οι αμύελες νευρικές ίνες και ποιες οι εμύελες?
 19.  Τι χρώμα έχουν τα νεύρα, γιατί και από τι ιστό αποτελείται το εξωτερικό του ινώδη χιτώνα και πως λέγεται.
 20. Τα νεύρα σε τι εξυπηρετούν.
 21. Τι μεταφέρουν οι προσαγωγές ίνες και τι οι απαγωγές.  Πως λέγονται τα νεύρα με αισθητικές ίνες και πως με νευρικές ώσεις, όπως επίσης και αυτά που έχουν και τα δύο.
 22.  Τι είναι νευρικά γάγγλια σε ποιο ιστό στηρίζονται και σε τι χρησιμεύουν.
 23. Πως καθορίζεται ένα γάγγλιο εάν είναι αισθητικό ή αυτόνομο?
 24. Τα αισθητικά γάγγλια τι δέχονται, που φτάνουν και πόσοι τύποι υπάρχουν.
 25. Τα νωτιαία γάγγλια, τι κύτταρα περιλαμβάνουν, τι περιέχουν, από τι περιβάλλονται και πως ονομάζονται?
 26. Τα γαγγλιακά κύτταρα από πιο ιστό υποστηρίζονται, πως μεταβιβάζουν πληροφορίες και προς τα πού.
 27. Τα αυτόνομα γάγγλια πως εμφανίζονται και κατά κύριο λόγο που βρίσκονται και πως στηρίζονται.
 28. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα με τι συνδέεται, τι ελέγχει και τι ρυθμίζει.
 29. Οι κινήσεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος από πού οργανώνονται και ρυθμίζονται και ποιος χημικός διαμεσολαβητής υπάρχει στις απολήξεις των προγαγγλιακών συνοπτικών κυστίδων, τι απελευθερώνει και πως δρα.
 30. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα από πόσες μοίρες αποτελείται και που διαφέρουν?
 31. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα  αποτελείται και που εντοπίζεται?
 32. Ποιος είναι ο νευροδιαβιβαστής των μεταγαγγλιακών ινών του Σ.Ν.Σ. που παράγεται και πως λέγονται οι νευρικές ίνες που απελευθερώνονται.
 33. Που βρίσκονται οι πυρήνες του παρασυμπαθητικού συστήματος, που βρίσκονται και από πού εξέρχονται.
 34. Πως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα?
 35. Που βρίσκεται ο δεύτερος νευρώνας του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.
 36. Το παρασυμπαθητικό σύστημα σε ποια όργανα βρίσκεται?
 37. Γιατί η παρασυμπαθητική διέγερση έχει περισσότερο διακαή και εντοπισμένη δράση από τη διέγερση του συμπαθητικού συστήματος.
 38. Ποια είναι η δράση στα περισσότερα όργανα, συμπαθητικού – παρασυμπαθητικού.

 

Πλαστικότητα των νευρώνων

 1. Πότε εμφανίζει το νευρικό σύστημα πλαστικότητα και γιατί?
 2. Ποιες είναι οι αναγεννητικές διεργασίες των νευρικών ιστών και από πού ελέγχονται και ποια οικογένεια αποτελούν.

 

Αρχέγονα κύτταρα

 1. Ποια είναι η ικανότητα των αρχέγονων κυττάρων?

 

Μυϊκός ιστός

 1. Ο μυϊκός ιστός από τι αποτελείται σε τι χρησιμεύει και σε πόσα είδη διακρίνεται.
 2. Ο σκελετικός μυς από τι αποτελείται και αναφέρατε την διαφορά μεταξύ καρδιακού και λείων μυών.
 3. Τι είναι το επιμυϊκό, περιμυϊο, ενδομυϊο και από τι περιβάλλονται.
 4.  Ποιος είναι ο σημαντικότερος ρόλος του συνδετικού ιστού?
 5. Τι είναι το σαρκομέριο, τι είναι μυοϊνίδια και τι περιέχουν.
 6. Τι είναι ακτίνη, τροπομυοσύνη ή τροπονίνη και η μυοσίνη.  Αναφέρατε διαφορές αυτών και η κάθε μια τι αντιπροσωπεύει.
 7. Δεσμίνη, τι είναι που βρίσκεται και τι διατηρεί.
 8. Τι είναι η τροπομυοσύνη τι σχηματίζει, πως τρέχουν και που.  Τι είναι η τροπονίνη με τι συνδέεται, τι δεσμεύει, πως αναστέλλει.
 9. Τι είναι μυοσίνη, που παίζει σημαντικό ρόλο?
 10. Τι είναι σαρκοπλασματικό δίκτυο, τι ρυθμίζει και πως λειτουργεί.
 11. Το σαρκομέριο όταν βρίσκεται σε ηρεμία από τι αποτελείται.  Η μυοσίνη χρειάζεται την ακτίνη γιατί?
 12.  Τι είναι το ΑΤΡ και τι αποθέματα έχει.
 13. Τι αποκτά ο μυϊκός ιστός και τι αποθηκεύει.
 14. Τα λιπαρά οξέα σε τι διασπώνται και που εντοπίζονται.  Πότε μεταβολίζουν γλυκόζη από πού προέρχεται, τι δημιουργείται, πως αναπληρώνεται και τι προκαλεί.
 15. Τι υπάρχει στο σαρκόπλασμα.  Τι είναι υπεύθυνο για το χρώμα?  Τι δεσμεύει, με τι μοιάζει και τι αποθηκεύει?
 16. Πόσοι τύποι μυών υπάρχουν.  Περιγράψτε αυτούς.
 17. Η κίνηση από τι ελέγχεται και πως διεγείρονται οι μύες.
 18. Τι είναι μυϊκός τόνος.
 19. Τι είναι στατικότητα και σε τι οφείλεται η μυϊκή αδυναμία και ο μυϊκός σπασμός.
 20. Πως διατηρείται και ρυθμίζεται η στάση του σώματος.
 21. Τι είναι μυοτενόντια σύναψη.
 22. Τι είναι τενόντια σωμάτια  του Golgi που συμβάλλουν.
 23. Αναφέρατε τις εκούσιες μύες και τι είναι μυϊκή κίνηση.
 24. Τι είναι καρδιακός μυς, η δομή και η λειτουργία και γιατί δεν υπάρχουν ευδιάκριτες δεσμίδες μυονιδίων.
 25. Πως μεταφέρονται τα λιπαρά οξέα και τι είναι για την καρδιά.
 26. Από τι διεγείρεται το μυοκάρδιο και πως λειτουργεί.
 27. Από τι αποτελούνται οι λείοι μύες, από τι περιβάλλονται, σε τι χρησιμεύουν και σε ποια όργανα βρίσκονται.
 28. Η νεύρωση από πού προέρχεται τι ελέγχει, τι απελευθερώνει και πως ονομάζονται οι μύες.
 29. Περιγράψτε το ρόλο των ορμονών στους λείους μύες.
 30. Αναφέρατε τους τρείς τύπους του μυϊκού ιστού και αν αναγεννώνται.