ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 1. Δυστροφίες ονύχων
 2. Τεχνικές αποκατάστασης ονύχων
 3. Ονυχομυκητιάσεις
 4. Κάλοι
 5. Υπερκερατώσεις
 6. Δυσμορφίες πελμάτων

Κάθε απόφοιτος επιλέγει 3 διαφορετικά θέματα.  Η πτυχιακή εργασία πρέπει να περιλαμβάνει:

 

 • Περιεχόμενα
 • Πρόλογο
 • Εισαγωγή
 • Τρία θέματα με φωτογραφικό υλικό [ πριν – μετά ] και επεξήγηση ως προς την αντιμετώπιση του Ποδολόγου.
 • Επίλογο
 • Ευχαριστίες
 • Βιβλιογραφία

Προσοχή στην βιβλιογραφία!!!  Ότι δεν συνάδει με την διδακτέα ύλη της Ακαδημίας, η πτυχιακή εργασία δεν θα γίνεται δεκτή.