Συνεργασία με το Ι.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε.

Το Ι.Ε.Κ. Σ.Β.Ι.Ε.  και η Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας ξεκίνησαν μια συνεργασία, δίνοντας στους σπουδαστές της Σ.Β.Ι.Ε. την δυνατότητα παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ακαδημίας.

podisbie