Υποχρεωτικές παρακολουθήσεις μαθημάτων σχολικής χρονιάς 2014-2015

Νοέμβριος 2014 από Δευτέρα έως Πέμπτη 10-13
Ιανουάριος 2015 από Δευτέρα έως Πέμπτη 12-15
Φεβρουάριος 2015 εξεταστική περίοδος από Δευτέρα έως Πέμπτη 16-19
Μάρτιος 2015 από Δευτέρα έως Πέμπτη 16-19
Μάιος 2015 από Δευτέρα έως Πέμπτη 18-21
Ιούνιος 2015 εξεταστική περίοδος από Δευτέρα έως Πέμπτη 15-18

Υ.Γ. Οι ημερομηνίες ανακοινώνονται με κάθε επιφύλαξη. Τυχόν αλλαγές είναι αναμενόμενες, λόγω πολιτικών ή άλλων εξωτερικών γεγονότων. Θα υπάρχει έγκυρη ενημέρωση.