Υποχρεωτικές παρουσίες

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2012 ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νοέμβριος
Δευτέρα 26 έως Πέμπτη 29

Ιανουάριος
Δευτέρα 21 έως Πέμπτη 24

Φεβρουάριος
Εξεταστική
Δευτέρα 4 έως Πέμπτη 7

Μάρτιος
Δευτέρα 4 έως Πέμπτη 7

Μάιος
Δευτέρα 20 έως Πέμπτη 24

Ιούνιος
Εξεταστική
Δευτέρα 17 έως Πέμπτη 20

Οι ημερομηνίες μπορεί να μεταβληθούν μόνο στις εξής περιπτώσεις:

1.         Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων
2.         Λόγω Πολιτικών καταστάσεων
3.         Λόγω θανάτου (Α’ βαθμού συγγένειας)