Ανακοίνωση εξετάσεων πιστοποίησης

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ποδολόγων Ελλάδας, ανακοινώνει στους απόφοιτους της Ακαδημίας Ποδολόγων Ελλάδας, ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης του Σωματείου, θα διεξαχθούν στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να βρίσκονται έγκαιρα στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας, καθώς εκτός από στυλό θα πρέπει να έχουν μαζί τους, μια καθαρή πετσέτα, μια ποδιά εργασίας , τα εργαλεία τους, μια πατάτα και ένα αυγό.

Η απονομή των πτυχίων της Ακαδημίας και των πιστοποιήσεων του Σωματείου, θα γίνουν την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου στις 18:00 μ.μ. στην Ακαδημία Ποδολόγων Ελλάδας.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι, όπως δηλώσουν εγκαίρως τον ακριβή αριθμό, των συμμετεχόντων συγγενών τους.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ