Πρόγραμμα της Α’ εξεταστικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/02/2019

Α’ και Γ’ 9:00-11:00 Τσιμπονάκη Βιοχημεία και Κινησιολογία

Α’ 11:00-13:00 Μερκούρη Σοφία- Βίντεο

 

Β’ 9:00-11:00 Μερκούρη Σοφία-Βίντεο

Προσοχή όσοι τελειώνουν την εξέταση στο βίντεο, κατευθείαν πάνε στο εργαστήριο και συνεχίζουν την εξέταση στο πρακτικό μέρος.

ΤΡΙΤΗ 19/02/2019

Α’+Β’+Γ’ Μερκούρη Μαίρη

Προσοχή θα χωριστείτε αλφαβητικά σε δύο τμήματα!!!!!!!!

9:00-11:00 Α’ (από Αναστασίου έως και Μυλωνά)

Β’ (από Γκίκα έως Μαθιανάκη)

Γ’ (από Καλογήρου έως Παπαχρηστοδούλου)

11:00-13:00 Α’ ( από Πέτροβα έως Τζούτη)

Β’ (από Ποντίδα έως Στρατούλη)

Γ’ (από Σαλίαι έως Σκανδάλη)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/02/2019

Α’+Β’ Μερκούρη Σοφία- Ψυχολογία

Προσοχή θα χωριστείτε αλφαβητικά σε δύο τμήματα!!!!!!!!

9:00-11:00 Α’( από Αναστασίου έως και Μυλωνά)

Β’ (από Γκίκα έως Μαθιανάκη)

11:00-13:00 Α’ ( από Πέτροβα έως Τζούτη)

Β’ (από Ποντίδα έως Στρατούλη)

Γ’ 9:00-13:00 Μερκούρης Αλέξανδρος-Εμβιομηχανική

Προσοχή όσοι τελειώνουν την γραπτή εξέταση, κατευθείαν κατεβαίνουν στο εργαστήριο και συνεχίζουν την εξέταση στο πρακτικό μέρος.